AXOS

AXOS 340-320
Čím je traktor menší, tým musí byť mnohostrannejší. Práve v rozsahu výkonov do 100 k požaduje poľnohospodár kompaktný stroj, s ktorým môže vykonať všetky práce v jeho podniku.

Podrobnejšie informácie v pdf: AXOS 340-320