HSM 208F Kombi

Dlhé alebo krátke, listnaté alebo ihličnaté, silné alebo slabé kmene? Riešením pri prozmanitém sortimentu ťaženého dreva môže byť aj stroj HSM 208F Kombi. Vďaka vybaveniu dvojitým navijakom môže stroj Kombi pracovať v troch polohách klanicovej korby:

1) dlhá klanicová korba pre naloženie krátkych kmeňov, navijak zostáva použiteľný

2) šikmo postavená klanicová korba pre súčasné nakladanie krátkych kmeňov a približovanie dlhých kmeňov pomocou lana. Kladky pre nábeh lán sa pritom nachádzajú vo výške cca 1,8m

3) krátke prevedenie klaníc, kedy je otočná klanica vykonaná ako zvieravá, umiestnená optimálne nad zadnou nápravou a lanový navijak je aj naďalej k dispozícii.

Rôzne polohy klanickovej korby sú nastavované bez prestavieb priamo z kabíny.

Výsledok dáva zákazníkovi pôsobivý výkonový paket aj pri nevyvážených rámcových podmienkach.