Kontakty

AGROMIK s.r.o.
Námestie SNP  3
960 01 Zvolen
tel.: 00421 45 54 00 373
e – mail : agromik@agromik.sk

MENO: MAIL: MOBIL:
Konateľ: MVDr. Ivan Košík ivan@agromik.sk 00 421 905 804 359
Obchodný zástupca: Ing. Michal Košík michal@agromik.sk 00 421 915 898  999
Obchodný  zástupca: Tatiana Bullová tatiana@agromik.sk 00 421 918 999 330
Servis: Oliver Mozoľa servis@agromik.sk 00421 915 983 118
Servis: Rastislav Rausa servis@agromik.sk 00421 918 966 660
Sklad: Oliver Mozoľa sklad@agromik.sk 00 421 45 5382 406