+421 45 54 00 373 agromik@agromik.sk
Vyberte stranu

Stroje na drvenie komunálneho odpadu

Samostatnou kapitolou sú pomalobežné drviče Husmann typu HL. Tieto stroje vysokej kvality slúži pre optimálne, hrubé drvenie, alebo predrvenie biomasy, komunálny odpad, objemný odpad, zmesový odpad na stavbách, zelený odpad a tiež odpadové drevo.

Drvič HL I 1230

je obzvlášť hvodný na komunálny, objemný, zmiešaný stavebný odpad, zelený odpad a tiež drevný odpad. Podávací materiál je podávaný do násypky k pomaly sa otáčajúcemu drviacemu hriadeľu.

Pre jednohriadeľový drvič sa používa označenie »HL I«. Jednoosý drvič typu HL I 1230 má otvor na drviacu jednotku v šírke 1 200 mm a dĺžke 3 000 mm. Všetky drviče sú ponúkané s oceľovou profilovou konštrukciou so systémom zdvíhania hákov, používajú sa dokonca aj statické stroje na oceľových podperách, mobilné stroje s prívesnou nápravou schválenou StVO (nemecký predpis o cestnej premávke) alebo stroje namontované na pásovej dráhe.

Drvič HL I 1225

je vhodný na komunálny, objemný, zmiešaný stavebný odpad, zelený odpad a tiež drvenie odpadového dreva. Podávací materiál je podávaný do násypky k pomaly sa otáčajúcemu drviacemu hriadeľu.

Pre jednohriadeľový drvič sa používa označenie »HL I«. Jednoosý drvič typu HL I 1225 má otvor na drviacu jednotku v šírke 1200 mm a dĺžke 2500 mm. Všetky drviče sú ponúkané s oceľovou profilovou konštrukciou so systémom zdvíhania hákov, používajú sa dokonca aj statické stroje na oceľových podperách, mobilné stroje s prívesnou nápravou schválenou StVO (nemecký predpis o cestnej premávke) alebo stroje namontované na pásovej dráhe.

Drvič HL I 1222

je vhodný na komunálny, objemný, zmiešaný stavebný odpad, zelený odpad a tiež drvenie odpadového dreva. Podávací materiál je podávaný do násypky k pomaly sa otáčajúcemu drviacemu hriadeľu.

Pre jednohriadeľový drvič sa používa označenie »HL I«. Jednoosý drvič typu HL I 1222 má otvor na drviacu jednotku v šírke 1200 mm a dĺžke 2200 mm. Všetky drviče sú ponúkané s oceľovou profilovou konštrukciou so systémom zdvíhania hákov, používajú sa dokonca aj statické stroje na oceľových podperách, mobilné stroje s prívesnou nápravou schválenou StVO (nemecký predpis o cestnej premávke) alebo stroje namontované na pásovej dráhe.

Drvič HL II 1722

je vhodný na komunálny, objemný, zmiešaný stavebný odpad, zelený odpad a tiež drvenie odpadového dreva. Podávací materiál je podávaný do násypky k pomaly sa otáčajúcemu drviacemu hriadeľu.

Pre dvojhriadeľový drvič sa používa označenie »HL II«. Dvojhriadeľový drvič typu HL II 1722 má otvor na drviacu jednotku široký 1 700 mm a dlhý 2 100 mm. Všetky drviče sú ponúkané na zváraných oceľových profiloch so systémom zdvíhania hákov. Používajú sa dokonca aj statické stroje na oceľových podperách, mobilné stroje s prívesnou nápravou schválenou StVO (nemecký predpis o cestnej premávke) alebo stroje namontované na pásovej dráhe.

Drvič HL II 1622

Dvojhriadeľový drvič s univerzálnou drviacou jednotkou. Je vhodný na odpadové drevo, ako aj na všeobecný, objemný a zmiešaný stavebný odpad; vždy ten správny stroj.

Pre dvojhriadeľový drvič sa používa označenie »HL II«. Dvojhriadeľový drvič typu HL II 1622 má otvor drviacej jednotky široký 1 600 mm a dhý 2 260 mm. Všetky drviče sú ponúkané na zváraných oceľových profiloch so systémom zdvíhania hákov. Dokonca aj statické stroje na oceľových podperách, mobilné stroje s nápravou prívesu schválené StVO (nemecký predpis o cestnej premávke) alebo stroje namontované na pásovej dráhe.

Drvič HL II 1617

Dvojhriadeľový drvič s univerzálnou drviacou jednotkou. Na odpadové drevo, ako aj na všeobecný, objemný a zmiešaný stavebný odpad; vždy ten správny stroj.

Pre dvojhriadeľový drvič sa používa označenie »HL II«. Dvojhriadeľový drvič typu HL II 1617 má otvor drviacej jednotky široký 1 600 mm a dhý 1 700 mm. Všetky drviče sú ponúkané na zváraných oceľových profiloch so systémom zdvíhania hákov. Dokonca aj statické stroje na oceľových podperách, mobilné stroje s nápravou prívesu schválené StVO (nemecký predpis o cestnej premávke) alebo stroje namontované na pásovej dráhe.

Mobilný drvič HL UNI 7.5

Dvojhriadeľový drvič s univerzálnou drviacou jednotkou. Na odpadové drevo, ako aj na všeobecný, objemný a zmiešaný stavebný odpad; vždy ten správny stroj.

Dvojhriadeľový drvič typu HL UNI 7.5 má otvor drviacej jednotky široký 1 750 mm a dĺžku 1,565 mm. Všetky drviče sú ponúkané na zváraných oceľových profiloch so systémom zdvíhania hákov. Dokonca aj statické stroje na oceľových podperách, mobilné stroje s nápravou prívesu schválené StVO (nemecký predpis o cestnej premávke) alebo stroje namontované na pásovej dráhe.