+421 45 54 00 373 agromik@agromik.sk
Vyberte stranu

Teleskopické vysokozdvižné vozíky

Teleskopické vysokozdvižné vozíky JCB sú kombináciou viacerých strojov v jednom – kompaktný telesko-pický manipulátor, terénny a konvenčný vysokozdvižný vozík. Táto skutočnosť ich predurčuje k vysokej univer-zálnosti, manévrovateľnosti, malému polomeru otáčania a vysokej nosnosti.
Tieto prednosti sa najlepšie využijú pri nakladaní produkcie z výroby, v záhradníctve, stavebníctve, ale aj odpadovom hospodárstve.