+421 45 54 00 373 agromik@agromik.sk
Vyberte stranu

Stroje na presný výsev

Sejačky Väderstad Tempo

Presnosť Rýchlosť Kvalita
Stroj Väderstad Tempo nastavil nové štandardy v oblasti presného siatia. Tento stroj je určený na presné siatie širokoriadkových plodín s veľmi variabilnou možnosťou prispôsobenia stroja každému zákazníkovi. Vysokej presnosti je dosiahnuté vďaka pretlakovému výsevnému ústrojenstvu vyvinutému spoločnosťou Väderstad.

Tempo F
V tomto prípade sa jedná o ťahanú, sklopnú verziu, ktorá môže byť dodaná vo variantoch 6 a 8 riadkov. Medziriadková vzdialenosť pri tomto prevedení môže byť 700, 750, 762 a 800mm.
Tempo T
Nesený model Tempo T je ponúkaný v šesť a sedemriadkovom prevedení s možnosťou voľby medziriadkovej vzdialenosti v rozmedzí 500-800mm. Teleskopické krajné výsevné jednotky sa dajú ľahko vysunúť do pracovnej polohy.
Tempo R
Najširšiu možnosť uspôsobenia nám ponúka model Tempo R, ktoré je možné objednať vo variantoch 4, 6, 7, 8, 9 a 12 riadkov. Vďaka výsevným jednotkám, ktoré môžeme takmer ľubovoľne umiestniť na pevný rám je tento model možné upraviť na medziriadkovú vzdialenosť od 450 do 1000mm.

Zásobník
Stroje Tempo sú vybavené niekoľkými zásobníkmi. U všetkých strojov je to zásobník na osivo s objemom 70l a zásobník na mikrogranulát s objemom 17l pri každej výsevnej jednotke. To v praxi znamená že pri osemriadkovom stroji môžeme zasiať cca 20ha na jedno naplnenie. Ďalej je tu zásobník na hnojivo, ktorý môže byť s objemom 1250l pri šesťriadkovom sklápacom prevedení, 1700L u osemriadkovom prevedení a novo 2x300l pri šesťriadkovom teleskopickom prevedení. Verzia s pevným rámom môže byť vybavená aj prihnojením, kedy je zásobník umiestnený v čelnom závese traktora.

Čistič riadkov
Aby bolo osivo uložené presne v požadovanej hĺbke a vzdialenosti od seba, je nutné mať riadok vyčistený od kamenia, hrúd a rastlinných zvyškov. K tomu slúžia hviezdicové čističe riadkov umiestnené pred výsevnou jednotkou. Dvojica hviezdicových diskov dôkladne odstráni všetky prekážky a vyčistí priestor pred miestom ukladania osiva.

Ventilátor
Výkonný ventilátor dodáva dostatočný tlak pre správnu distribúciu osiva aj pri vysokých pracovných rýchlostiach. Jeho pohon je riešený hydraulicky, alebo pomocou vývodového hriadeľa. Pohon vývodovým hriadeľom nám umožňuje agregovať stroje Tempo i so staršími traktory s malým výkonom hydraulickej sústavy.

Výsevná jednotka
V zásobníku umiestnenom priamo nad výsevným ústrojenstvom a v samotnom výsevnom ústrojenstve je udržiavaný stály pretlak, vďaka ktorému sú semená pritláčané k otvorom na výsevnom kotúči. Ďalej sa pri otáčaní kotúča prebytočné semená odstránia pomocou troch singulátorov umiestnených v hornej časti výsevného ústrojenstva, čím sa zamedzí tvorbe „dvojakej“. Pri ďalšom otáčaní výsevného kotúča sa otvor so semenom dostane ku gumovému uzatváraciemu koliesku, ktoré zamedzí prúdenie vzduchu okolo semena a prúdom vzduchu, ktorý uniká semenovodmi „vystrelené“ rýchlosťou 50km / h do pôdy, kde ho zachytí gumové zachytávacie koleso. Krátke semenovody a vysoká rýchlosť vzduchu, eliminujú vplyv gravitácie a tak je zachovaná požadovaná presnosť siatie aj pri vysokých pracovných rýchlostiach.

Výsevné disky
Kukurica, slnečnica, sója alebo cirok? Pri stroji Väderstad Tempo si môžete vybrať výsevný disk presne podľa plodiny, ktorú chcete pestovať. Disky možno ľahko vymeniť bez použitia náradia a to veľmi rýchlo.

Pohon výsevného ústrojenstva
Každá výsevná jednotka má vlastný elektromotor pre pohon výsevného disku. Aby bola zaručená čo najväčšia presnosť siatia, musia byť zabezpečené konštantné otáčky motora. Preto je stroj Tempo vybavený vlastným alternátorom, ktorý napája batériu umiestnenú na stroji a tým udržuje konštantné napätie, poťažmo otáčky elektrických motorčekov. Alternátor môže byť poháňaný hydraulicky alebo pomocou vývodového hriadeľa, záleží na type pohonu ventilátora.

Prihnojenie
So strojom Tempo môžete počas jedného prejazdu zasiať, aplikovať hnojivo a tiež pesticíd či insekticíd vo forme granulátu. To všetko v kombinácii s presným uložením osiva zaisťuje perfektné výsledky. Pri modeloch Tempo T a R sa pre prihnojenie používajú prihnojovacie botky, u sklopných ťahaných modelov Tempo F sa používajú prihnojovacie disky. Elektricky poháňaná dávkovacie jednotka je rovnaká ako u strojov Rapid, s tým rozdielom, že hnojivo nepadá voľne trubicou, ale je transportované za pomoci vzduchu.

Mikrogranulát
Pomocou elektricky poháňaného dávkovacieho ústrojenstva je možné jednoducho zo zásobníka s objemom 17l dávkovať mikrogranulát buď na povrch pôdy alebo priamo do drážky na osivo. Tento zásobník môžeme použiť na aplikáciu štartovacie dávky hnojivá, alebo napríklad pesticídu či insekticídu vo forme mikrogranúl.

Ovládanie stroja
Na výber sú štyroch možnosti! Všetky varianty môžu spolupracovať s navigáciou a tým zvyšujú komfort obsluhy.

Control Station
Prvá z možností je klasický kontrolný panel známy zo všetkých sejačiek Väderstad.

ISOBUS
Novo je sejacie stroje Tempo možné prepojiť s traktorom pomocou rozhrania ISOBUS. Na termináli zabudovanom v traktore sa nám zobrazí užívateľské rozhranie cez ktoré môžeme ovládať pohodlne všetky funkcie sejacieho stroja.

E-control
Ďalšou možnosťou je ovládanie stroja Tempo pomocou vlastného iPadu. Ten umiestnime do špeciálne vyvinutého držiaka, na ktorom máme možnosť ovládať funkcie stroja buď pomocou tlačidiel na držiaku, alebo na dotykovej obrazovke. Komunikácia medzi iPadom a sejačkou prebieha bezdrôtovo. Výhodou je, že môžeme ovládať stroj i mimo kabíny traktora.

ISOBUS + E-control
Poslednou možnosťou je kombinácia dvoch predchádzajúcich spôsobov, čo nám umožňuje zobrazovať viac informácií o funkcii stroja naraz.

Pripojenie k traktoru
Celkovo je možné vybrať si z ôsmich možností pripojenia na traktor. Prvou možnosťou je pripojenie do trojbodového závesu u nesených verzií. Pri ťahaných verziách si môžeme vybrať medzi možnosťami – klasické oká 40 a 50mm, ďalej záves K80 a špeciálne záves vyvinutý pre firmu Väderstad s výmenným stredom.

E-parts
Táto nová služba umožňuje zákazníkovi objednať si náhradné diely priamo na poli. Stačí vyhľadať správny diel v elektronickom katalógu, alebo ho označiť na 3D modeli a vytvorí sa objednávka u Vami zvoleného predajcu. Ďalšou výhodou je, že máte vo svojom iPadu k dispozícii všetky návody, katalógy ND a ďalšie potrebné materiály.

Potrebujete poradiť?

Volajte: +421 45 54 00 373
Píšte: agromik@agromik.sk

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte

Naši odborne vyškolení pracovníci sú Vám plne k dispozíci. Detailne si s vami prejdú všetky Vaše požiadavky a navrhnú najvhodnejšie riešenia, aby ste mohli využiť potenciál strojov.